WIADOMOŚCI

poniedziałek, 07 kwiecień 2014

Wielofunkcyjne Trasy Rekreacyjne

Celem głównym realizacji projektu pn. Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski -„Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne na terenie gminy Krynicy-Zdroju” jest „wzrost liczby turystów w regionie dzięki stworzeniu nowego markowego produktu turystycznego opartego o istniejące dziedzictwo przyrodnicze gminy Krynicy-Zdroju”.

To w zamyśle produkt markowy, zintegrowany, mający swoje źródło w unikalnych cechach walorów przyrodniczych oraz tradycjach regionu. Przy opracowaniu przebiegu tras, projektowaniu nowego szlaku turystycznego oraz komponowaniu imprez towarzyszących, wykorzystano zarówno walory oraz wyróżniki przyrody, jak i specyficzne cechy związane z dziedzictwem kulturowym i historią tego obszaru (Popradzki Park Narodowy, obszar Natura 2000, wody mineralne, postać Kazimierza Pułaskiego, istniejące okopy Konfederatów Barskich, miejscowość turystyczna Tylicz). Siłą i atutem projektu jest fakt, iż został on oparty o naturalne cechy regionu, a nie sztucznie zagospodarowane lub stworzone atrakcje na potrzeby rynku turystycznego.