Położenie na mapie obiektów turystycznych

BAZA NOCLEGOWA

Ścieżka edukacyjna "Na Rakowsku"

W skład ścieżki wchodzi 9 stanowisk. Są to m.in. źródła, las świerkowy, biocenoza łąki i sukcesja wtórna, przedplonowi drzewostan sosnowy, jodłowy drzewostan nasienny, gospodarka łowiecka i urządzenia łowieckie oraz przełom rzeki Muszynka i kamieniołom.

 

Jednym z czterech powołanych z dniem 14 października 2004 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Leśnych Kompleksów Promocyjnych jest Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Sądeckiego”. Obejmuje on teren Nadleśnictwa Piwniczna i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy – Zdroju.   

 

Głównymi jego celami są: edukacja ekologiczna społeczeństwa, rozbudzanie wrażliwości na sprawy lasu i całej przyrody, promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Mimo, że LKP jest dopiero w fazie organizacyjnej Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy – Zdroju przygotował i udostępnił dla zainteresowanych niezwykle atrakcyjne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne.

 

Spacerując po ich trasach i podziwiając wspaniałe widoki, można równocześnie zapoznać się z ciekawi obiektami przyrodniczymi, a z usytuowanych w terenie tablic dowiedzieć  wielu fachowych i  interesujących szczegółów ich dotyczących.

Utworzona: 16.10.2013, Autor: krynicatrasy,